Reserapport från internationella CTIF-tävlingarna för ungdomsbrandkårer, 19-26 juli 2015

Reserapport från internationella CTIF-tävlingarna för ungdomsbrandkårer, 19-26 juli 2015

Vartannat år arrangeras det tävlingar för ungdomsbrandkårer någonstans i Europa. 2015 års upplaga genomfördes i den polska staden Opole. 22 nationer medverkade från Europa och ett lag från Japan. Totalt så var det cirka 500 ungdomar, därtill tillkom det ledare och funktionärer. Sverige medverkade med…

Continue reading →