Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” genomfört

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” genomfört

I maj månad genomfördes möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” (eng. Volunteer firefighters). Kent Dornelius deltog från Sverige. Kent har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en rapport av de viktigaste diskussionerna…

Continue reading →