Tag archive for Kvinnor inom räddningstjänsten

Svenskt deltagande vid finskt seminarium om kvinnor i räddningstjänsten

Svenskt deltagande vid finskt seminarium om kvinnor i räddningstjänsten

Idag medverkar Mona Hjortzberg vid ett finskt seminarium som syftar till att skapa ett nätverk för kvinnor inom räddningstjänsten i Finland. På seminariet kommer Mona att ge en beskrivning av hur det svenska nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten arbetar och vilken betydelse denna slags nätverk…

Continue reading →

Kvinnor inom räddningstjänsten numera kommission

Kvinnor inom räddningstjänsten numera kommission

Den tidigare arbetsgruppen för Kvinnor inom räddningstjänsten (eng. Women in Fire and Rescue Services) blev i slutet av september en egen kommission inom CTIF. Den 28-29 september höll kommissionen sitt allra första möte i Tokyo, Japan. Nästa möte kommer att gå av stapeln i Stockholm…

Continue reading →