Tag archive for hazardous materials

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

I oktober månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Monica Rhodiner deltog från Sverige. Monica har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de viktigaste…

Continue reading →

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

I mars månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Ove Brunnström deltog från Sverige. Ove har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de…

Continue reading →