Möte i CTIF:s kommission för ”Brandförebyggande” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Brandförebyggande” genomfört

I maj månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Brandförebyggande” (eng. Fire Prevention). Hans Andersson deltog från Sverige. Hans har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de viktigaste diskussionerna…

Continue reading →