Idag medverkar Mona Hjortzberg vid ett finskt seminarium som syftar till att skapa ett nätverk för kvinnor inom räddningstjänsten i Finland. På seminariet kommer Mona att ge en beskrivning av hur det svenska nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten arbetar och vilken betydelse denna slags nätverk har.

Idén till det finska nätverket har uppstått ur det arbete som CTIF:s kommission för ”Kvinnor inom räddningstjänsten” genomfört, där Mona är en av våra svenska deltagare. Mona är även ordförande i den svenska föreningen ”Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten”.

En rapport om dagen kommer att läggas ut när den är klar.