I oktober höll Svenska CTIF sitt årsmöte för 2015 i Stockholm.

Styrelsen består av:
Tore Eriksson (ordf.), Hans Andersson, Max Ekberg och Lina Holgersson.

Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.