De ökade riskerna vid räddningsarbete med moderna fordon inblandade märks tydligt. I Sverige har vi haft flera allvarliga incidenter både med personbilar, med gasdrivna bussar, andra tunga fordon    och även händelser med hybridfordon. 

CTIF, International Association of Fire and Rescue Service arbetar intensivt för att förbättra säkerheten vid olyckor med nya fordon som ofta har alternativa/flera drivmedel. CTIF har tillsammans med SIS och med deltagande från MSB utvecklat en ISO standard, ISO 17840 för insatskort,  symboler och med särskild märkning av tunga fordon. 

Det är antagligen världens första ISO standard för räddningstjänst. 

Läs nyhetsbrevet här:

http://www.ctif-sweden.org/wp-content/uploads/2021/06/CTIF-Sverige-nyhetsbrev-vår-2021.pages