Archive for Nyheter - page 2

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” genomfört

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” genomfört

I november månad 2014 genomfördes möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” (eng. Volunteer firefighters). Kent Dornelius deltog från Sverige. Kent har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en rapport av de…

Continue reading →

Årsmöte 2014 i Svenska CTIF genomfört

Årsmöte 2014 i Svenska CTIF genomfört

I oktober höll Svenska CTIF sitt årsmöte för 2014 i Stockholm. Styrelsen förändrades något. Så här ser styrelsen ut efter årsmötet: Tore Eriksson (ordf.), Hans Andersson, Max Ekberg och Lina Holgersson. Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.

Continue reading →

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

I oktober månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Monica Rhodiner deltog från Sverige. Monica har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de viktigaste…

Continue reading →

Nästa nordiska CTIF-möte i Stockholm i januari 2015

Nästa nordiska CTIF-möte i Stockholm i januari 2015

Nästa nordiska CTIF-möte kommer att hållas i Stockholm 13-14 januari 2015. Liksom tidigare år kommer det att vara ett möte från lunch till lunch. Mötet kommer att äga rum på CTIF:s-kontor / Brandskyddsföreningen, i Liljeholmen, Stockholm. Mer information om detta samt anmälan görs hos Hans…

Continue reading →

Kvinnor inom räddningstjänsten numera kommission

Kvinnor inom räddningstjänsten numera kommission

Den tidigare arbetsgruppen för Kvinnor inom räddningstjänsten (eng. Women in Fire and Rescue Services) blev i slutet av september en egen kommission inom CTIF. Den 28-29 september höll kommissionen sitt allra första möte i Tokyo, Japan. Nästa möte kommer att gå av stapeln i Stockholm…

Continue reading →

Inbjudan till Svenska CTIF:s årsmöte 2014

Inbjudan till Svenska CTIF:s årsmöte 2014

Kallelse samt dagordning har skickats ut till medlemmarna för årsmötet 2014 i Svenska CTIF. Mötet är den 15:e oktober 2014 hos Brandskyddsföreningen i Stockholm. Adress: Årstaängsvägen 21 C , T-bana till Liljeholmen. För mer information och för att anmäla deltagande, kontakta Hans Andersson senast den…

Continue reading →

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” genomfört

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” genomfört

I maj månad genomfördes möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Frivilliga brandmän” (eng. Volunteer firefighters). Kent Dornelius deltog från Sverige. Kent har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en rapport av de viktigaste diskussionerna…

Continue reading →

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Utbildning och övning” genomfört

Möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Utbildning och övning” genomfört

I maj månad genomfördes möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Utbildning och övning” (eng. Education and Training). Ulf Jämtäng deltog från Sverige. Ulf har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en rapport av de…

Continue reading →

Möte i CTIF:s kommission för ”Brandförebyggande” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Brandförebyggande” genomfört

I maj månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Brandförebyggande” (eng. Fire Prevention). Hans Andersson deltog från Sverige. Hans har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de viktigaste diskussionerna…

Continue reading →

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

I mars månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Ove Brunnström deltog från Sverige. Ove har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de…

Continue reading →

Page 2 of 3 1 2 3