I oktober höll Svenska CTIF sitt årsmöte för 2014 i Stockholm.

Styrelsen förändrades något. Så här ser styrelsen ut efter årsmötet:
Tore Eriksson (ordf.), Hans Andersson, Max Ekberg och Lina Holgersson.

Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.