Reserapport från Nordiska CTIF–mötet i Helsingfors, 9-10 januari 2014

Reserapport från Nordiska CTIF–mötet i Helsingfors, 9-10 januari 2014

De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har haft sitt årliga möte. I år hölls mötet i Helsingfors den 9-10 januari. Deltagare på mötet var från Sverige: Per Rosén, Detlef Teske, Mona Hjortzberg, Tore Eriksson, Kent Dornelius och Hans Andersson. Syftet med de årliga mötena är erfarenhetsutbyte…

Continue reading →