Tag archive for nordiskt samarbete

Nästa nordiska CTIF-möte i Stockholm i januari 2015

Nästa nordiska CTIF-möte i Stockholm i januari 2015

Nästa nordiska CTIF-möte kommer att hållas i Stockholm 13-14 januari 2015. Liksom tidigare år kommer det att vara ett möte från lunch till lunch. Mötet kommer att äga rum på CTIF:s-kontor / Brandskyddsföreningen, i Liljeholmen, Stockholm. Mer information om detta samt anmälan görs hos Hans…

Continue reading →

Reserapport från Nordiska CTIF–mötet i Helsingfors, 9-10 januari 2014

Reserapport från Nordiska CTIF–mötet i Helsingfors, 9-10 januari 2014

De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har haft sitt årliga möte. I år hölls mötet i Helsingfors den 9-10 januari. Deltagare på mötet var från Sverige: Per Rosén, Detlef Teske, Mona Hjortzberg, Tore Eriksson, Kent Dornelius och Hans Andersson. Syftet med de årliga mötena är erfarenhetsutbyte…

Continue reading →