I november höll Svenska CTIF sitt årsmöte för 2016 i Stockholm.

Styrelsen består av:
Tore Eriksson (ordf.), Hans Andersson, Max Ekberg, Lina Holgersson och Mona Hjortzberg.

Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.