CTIF Sverige En del av en världsomfattande brandskyddsorganisation - page 3

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

Möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” genomfört

I mars månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Ove Brunnström deltog från Sverige. Ove har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de…

Continue reading →

Reserapport från Nordiska CTIF–mötet i Helsingfors, 9-10 januari 2014

Reserapport från Nordiska CTIF–mötet i Helsingfors, 9-10 januari 2014

De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har haft sitt årliga möte. I år hölls mötet i Helsingfors den 9-10 januari. Deltagare på mötet var från Sverige: Per Rosén, Detlef Teske, Mona Hjortzberg, Tore Eriksson, Kent Dornelius och Hans Andersson. Syftet med de årliga mötena är erfarenhetsutbyte…

Continue reading →

Inbjudan till Svenska CTIF:s vårmöte

Inbjudan till Svenska CTIF:s vårmöte

Välkommen till Svenska CTIF:s vårmöte 2014 Tid: onsdagen den 2 april 2014, klockan 10:00- ca 15.00 Plats: CTIF kansli (SBF Årstaängsvägen 21c, Marievik, Stockholm) På dagordningen finns bl.a. följande punkter: Information om vad som är på gång i de olika commissions Information om den nya…

Continue reading →

Årsmöte i Svenska CTIF

Årsmöte i Svenska CTIF

I september höll Svenska CTIF sitt årsmöte på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Karlstad. Det var en ganska välfylld möteslokal när Svenska CTIF höll årsmöte på eftermiddagen (24:e september). Årsmötet hade lagts i samband med konferensen Skadeplats 2013 som gick av stapeln i Karlstad….

Continue reading →

Underhållsarbete på hemsidan

Underhållsarbete på hemsidan

Vi har gjort om en del på hemsidan för att få den lite mer ”levande”. Du kan därför uppleva en del störningar på Svenska CTIF sidan. Det återstår mycket arbete för att stämma av innehåll, utseende, funktionalitet etc. Har du synpunkter eller förslag? Vad vill…

Continue reading →

Page 3 of 3 1 2 3