Nästa nordiska CTIF-möte kommer att hållas i Stockholm 13-14 januari 2015. Liksom tidigare år kommer det att vara ett möte från lunch till lunch. Mötet kommer att äga rum på CTIF:s-kontor / Brandskyddsföreningen, i Liljeholmen, Stockholm.

Mer information om detta samt anmälan görs hos Hans Andersson.