I oktober månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Monica Rhodiner deltog från Sverige.

Monica har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de viktigaste diskussionerna som fördes på mötet.

Nästa möte är i Finland den 20-24 maj 2015 i Kotka.