I mars månad genomfördes möte i CTIF:s kommission för ”Farliga ämnen” (eng. Hazardous Materials). Ove Brunnström deltog från Sverige.

Ove har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en liten sammanfattning av de viktigaste diskussionerna som fördes på mötet.

Nästa möte är i Frankrike den 1-4 oktober 2014.