I maj månad genomfördes möte i CTIF:s arbetsgrupp för ”Utbildning och övning” (eng. Education and Training). Ulf Jämtäng deltog från Sverige.

Ulf har skrivit bifogade minnesanteckningar från mötet. Denna redovisning är inte en svensk översättning av de officiellt förda minnesanteckningarna, utan endast en rapport av de viktigaste diskussionerna som fördes på mötet.