Den tidigare arbetsgruppen för Kvinnor inom räddningstjänsten (eng. Women in Fire and Rescue Services) blev i slutet av september en egen kommission inom CTIF.

Den 28-29 september höll kommissionen sitt allra första möte i Tokyo, Japan. Nästa möte kommer att gå av stapeln i Stockholm den 27-28 april 2015.