Bifogat finns den nordiska versionen av februaris nyhetsbrev från den internationella CTIF kommittén.