Bifogat finns den nordiska versionen av december månads nyhetsbrev från den internationella CTIF kommittén.