Välkommen till Svenska CTIF:s vårmöte 2014

Tid: onsdagen den 2 april 2014, klockan 10:00- ca 15.00
Plats: CTIF kansli (SBF Årstaängsvägen 21c, Marievik, Stockholm)

På dagordningen finns bl.a. följande punkter:

  • Information om vad som är på gång i de olika commissions
  • Information om den nya kanslifunktionen
  • Svensk representation i delegates assembly
  • Övriga frågor

Vänligen meddela Hans Andersson om du kommer att delta vid CTIF-mötet, samt om du har några frågor att ta upp på mötet för införande på dagordningen.