Stora bränder i nöjesfaciliteter väcker alltid stor uppmärksamhet. Detta är särskilt tydligt vid dödsbränder, som olyckligtvis händer alltför ofta.
För att avvärja liknande kritiska händelser, kommer CTIF genom sina kommissioner starta ett projekt för att ta fram ritlinjer för att öka brandsäkerheten i underhållingslokaler.
Mer finns att läsa på http://www.ctif.org/ och i bifogat nyhetsbrev från CTIF.