Archive for Nyheter

Protokoll från årsmöte 2016 tillgängligt

Protokoll från årsmöte 2016 tillgängligt

I november höll Svenska CTIF sitt årsmöte för 2016 i Stockholm. Styrelsen består av: Tore Eriksson (ordf.), Hans Andersson, Max Ekberg, Lina Holgersson och Mona Hjortzberg. Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.

Continue reading →

Internationella nyheter – december

Internationella nyheter – december

Bifogat finns den nordiska versionen av december månads nyhetsbrev från den internationella CTIF kommittén.

Continue reading →

Internationella nyheter – juni

Internationella nyheter – juni

Bifogat finns den nordiska versionen av juni månads nyhetsbrev från den internationella CTIF kommittén.

Continue reading →

Internationella nyheter – februari

Internationella nyheter – februari

Bifogat finns den nordiska versionen av februaris nyhetsbrev från den internationella CTIF kommittén.

Continue reading →

Minnesanteckningar från nordiska CTIF–mötet i Haugesund, 12-13 januari 2016

Minnesanteckningar från nordiska CTIF–mötet i Haugesund, 12-13 januari 2016

De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har haft sitt årliga möte. I år hölls mötet i Haugesund den 12-13 januari. Deltagare på mötet var från Sverige: Tore Eriksson, Hans Andersson, Morgan Olsson, Mona Hjortzberg och Kent Dornelius. Syftet med de årliga mötena är erfarenhetsutbyte för hur…

Continue reading →

Protokoll från årsmöte 2015 tillgängligt

Protokoll från årsmöte 2015 tillgängligt

I oktober höll Svenska CTIF sitt årsmöte för 2015 i Stockholm. Styrelsen består av: Tore Eriksson (ordf.), Hans Andersson, Max Ekberg och Lina Holgersson. Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.

Continue reading →

CTIF startar projekt för att stödja en förbättrad säkerhet i nöjesfaciliteter

CTIF startar projekt för att stödja en förbättrad säkerhet i nöjesfaciliteter

Stora bränder i nöjesfaciliteter väcker alltid stor uppmärksamhet. Detta är särskilt tydligt vid dödsbränder, som olyckligtvis händer alltför ofta. För att avvärja liknande kritiska händelser, kommer CTIF genom sina kommissioner starta ett projekt för att ta fram ritlinjer för att öka brandsäkerheten i underhållingslokaler. Mer…

Continue reading →

Reserapport från internationella CTIF-tävlingarna för ungdomsbrandkårer, 19-26 juli 2015

Reserapport från internationella CTIF-tävlingarna för ungdomsbrandkårer, 19-26 juli 2015

Vartannat år arrangeras det tävlingar för ungdomsbrandkårer någonstans i Europa. 2015 års upplaga genomfördes i den polska staden Opole. 22 nationer medverkade från Europa och ett lag från Japan. Totalt så var det cirka 500 ungdomar, därtill tillkom det ledare och funktionärer. Sverige medverkade med…

Continue reading →

Inbjudan till Svenska CTIF:s årsmöte 2015

Inbjudan till Svenska CTIF:s årsmöte 2015

Kallelse samt dagordning har skickats ut för årsmötet 2015 i Svenska CTIF. Mötet är den 7:e oktober 2015 hos Brandskyddsföreningen i Stockholm. Adress: Årstaängsvägen 21 C , T-bana till Liljeholmen. För mer information kontakta Hans Andersson.

Continue reading →

Svenskt deltagande vid finskt seminarium om kvinnor i räddningstjänsten

Svenskt deltagande vid finskt seminarium om kvinnor i räddningstjänsten

Idag medverkar Mona Hjortzberg vid ett finskt seminarium som syftar till att skapa ett nätverk för kvinnor inom räddningstjänsten i Finland. På seminariet kommer Mona att ge en beskrivning av hur det svenska nätverket för kvinnor inom räddningstjänsten arbetar och vilken betydelse denna slags nätverk…

Continue reading →

Page 1 of 3 1 2 3