I september höll Svenska CTIF sitt årsmöte på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Karlstad.

Det var en ganska välfylld möteslokal när Svenska CTIF höll årsmöte på eftermiddagen (24:e september). Årsmötet hade lagts i samband med konferensen Skadeplats 2013 som gick av stapeln i Karlstad. Ordföranden Tore Eriksson inledde mötet och hälsade alla välkomna. Därefter summerade Tore det gågna året genom att föredra verksamhetsberättelsen.

Styrelsen förändrades något. I den nya styrelsen finns fem ledamöter. Tre ledamöter sitter kvar sedan årsmötet 2012, två nya valdes. Tore Eriksson fick förnyat förtroende som ordförande. Så här ser styrelsen ut efter årsmötet:
Tore Eriksson (ordf.), Gunnar Vestin, Hans Andersson, Kristian Hansson och Max Ekberg.
Tommy Arvidsson avgår ur styrelsen och från posten som sekreterare efter många år och mycket gott arbete. Hans Andersson tillträdde som ny sekreterare.

Under årsmötet gavs också information från CTIF Delegate Conference, ungdomstävlingarna samt att en kort muntlig presentation av pågående arbeten återgavs av våra svenska commissionsdeltagare. Mer information om dessa arbeten kommer att ges på hemsidan.

Efter avslutat möte överlämnade Förbundet Sveriges ungdomsbrandkårer Ungdomsbrandkårens medalj i guld till Tore Eriksson och Tommy Arvidsson.

Mötesanteckningar från årsmötet finns på sidan för dokument.

Årsmöte CTIF 2013