Utbildning och övning Education and Training

CTIF:s arbetsgrupp för ”Utbildning och övning” (engelskt namn ”Education and Training”)

Syfte och uppgift

Arbetsgruppens uppgift är att ta upp frågor relaterade till utbildning och övning för brandpersonal, diskutera dessa frågor samt att utveckla dessa kvaliteter för att kommunicera och sprida till CTIF:s medlemsländer. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från CTIF:s medlemsländer eller anslutna medlemmar. Gruppen möts minst en gång per år under minst 1½ dag. Arbetsgruppens arbete presenteras av arbetsgruppens ordförande för CTIF Executive Committee och CTIF Delegates Assembly.

Aktuella diskussioner

Med anledning av att 19 brandpersonal omkom vid skogsbränder i Arizona i juli 2013 och i Spanien 2010 och 2013, träffades arbetsgruppen för att diskutera dessa frågor i Aten den 18-19 september 2013. Att dela internationella erfarenheter och få kunskap om hur brandpersonal utbildas och övas i olika länder för att uppnå största möjliga säkerhet var mötets syfte denna gång.

Svenska CTIF:s deltagare

  • Ulf Jämtäng