Brand & Räddning på flygplatser Rescue and Fire Fighting on Airports

CTIF:s kommission för ”Brand & Räddning på flygplatser” (engelskt namn ”Rescue and Fire Fighting on Airports”).

Syfte och uppgift

Kommissionen grundades i syfte att:

  • träffas på större europeiska flygplatser för att besöka räddningstjänsten på flygplatsen, få en översikt av infrastrukturen och utbyta erfarenheter för att finna en harmonisering för alla flygplatsers räddningstjänster
  • diskutera tekniska detaljer såsom exempelvis träningsmetoder och det minimala kravet för antalet operativ personal
  • utarbeta förslag för att förändra normer och rekommendationer i bilaga 14 enligt ICAO (International Civil Aviation Organization)
  • arbeta i nära samarbete med ECAC (European Civil Aviation Conference)

Aktuella diskussioner

Bland annat diskuteras det nya EASA regelverket (European Aviation Safety Agency) som kommer att implementeras från och med 2014 till och med 2017. Även erfarenhetsutbyte och nyheter från industrin redovisas.

Svenska CTIF:s deltagare

  • Lars Johansson