Nordiskt samarbete Nordic cooperation

De nationella CTIF-kommittéerna i Norden har beslutat att samverka och en gång per år sker en gemensam träff. Syftet med mötena har varit erfarenhetsutbyte för hur aktiviteter genomförs.

Målet för samarbete på nordisk nivå är:

 • utbyta erfarenheter avseende nationella aktiviteter
 • tillse att CTIF främjar utveckling och informationsspridning mellan räddningstjänster
 • stimulera erfarenhetsåterföring från de internationella CTIF kommissionerna tillbaka till de nordiska länderna
 • stödja varandras aktiviteter över nationella gränser

Nordiska CTIF möten

Sverige var värd för det första mötet som hölls 2002. En överrenskommelse kring det nordiska arbetet fastställdes vid mötet 2005 i Helsingfors.

 • 2014, 9-10 januari, Helsingfors, Finland
 • 2013, 9-10 januari, Snekkersten, Danmark
 • 2012, 11-12 januari, Oslo, Norge
 • 2011, 13-14 januari, Stockholm, Sverige
 • 2010,  14-15 januari, Helsingfors, Finland
 • 2009, 8-9 januari, Birkerød, Danmark
 • 2007, 24-25 oktober, Lysaker, Norge
 • 2006, 19-20 juni, Stockholm, Sverige
 • 2005, 20 juni, Helsingfors, Finland
 • 2004, 22 mars, Gentofte, Danmark
 • 2003, 11 april, Sarpsborg, Norge
 • 2002, 5 april, Göteborg, Sverige