Arbete Vad gör svenska CTIF?

CTIF:s arbetet bedrivs genom tematiska kommissioner och arbetsgrupper, men också genom arbetsgrupper tillsatta för ett särskilt ändamål. Sammansättningarna består av deltagare från flera länder och diskussioner förs kring aktuella ämnen med koppling till brandbekämpning.

CTIF består av nedanstående kommissioner och arbetsgrupper. Svenskt deltagande markeras i fet stil. Engelska namn ges inom paranteser.

Kommissioner:

Arbetsgrupper:

  • Frivilliga brandmän (Volunteer Firefighters)
  • Regional arbetsgrupp för Donauländerna (Danube)
  • Utbildning och övning (Education and Training)